English | العربية |Pусский |Français

מוקד שרות תל-אופן
      6070*

כניסה למנוי קיים
(גם עבור חידוש מנוי)
 
פירוט השכרות וחיובים
(עבור כל סוגי המנויים)
 
שכחתי סיסמא

סגורהודעה על הסדר פשרה בתובענה ייצוגית


בפסק דין מיום 17.9.2015 אישר בית המשפט העליון הסדר פשרה שהוגש במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד מפעילת שירות תל-אופן (תיק רע"א 2220/14 אף.אס.אם שירותי קרקע בע"מ נ' אורן).  


בהתאם להסדר הפשרה*:

א. תוקפם של המנויים השבועיים שיירכשו בתקופה שמיום 2.11.2015 ועד ליום 2.11.2016 יוארך לשמונה ימים (במקום שבעה ימים). 

ב. למשתמשים שרכשו מנוי שנתי עד ליום 18.2.2014 ולא חידשו את המנוי לאחר סיומו תישלח הטבה של כרטיס גישה (מנוי) שבועי
   במתנה. ההטבה תהיה בתוקף עד ליום 30.9.2020. את ההטבה ניתן לממש באתר תל-אופן באמצעות קוד הטבה שיישלח לכתובת
   האי-מייל של המנויים הרלוונטיים.


לעיון בפסק הדין ובהסדר הפשרה לחצו כאן.


אם אתם סבורים שהנכם זכאים למנוי שבועי במתנה על-פי ההסדר ולא קיבלתם הודעת זכאות במייל, אנא פנו אלינו וזכאותכם תיבדק.*במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בהודעה זו לבין האמור בהסדר הפשרה ייגבר האמור בהסדר הפשרה. 

** מימוש ההטבה מותנה במסירת פרטי כרטיס אשראי עדכני. (כביטחון למקרים של שימוש חורג מעבר ל-30 דק', אבדן אופניים וכיו"ב)
למימוש ההטבה לחצו
    

כיצד פועל השירות? צפו בסרטון
 

סרטון הסבר קצר על אופן
השכרת האופנים

לחצו כאן לצפיה בסרטון 

 אודות FSM | תנאי שימוש תקנון משתמש מערך האופנייםמפת אתר | דרושים | יצירת קשר
כל הזכויות שמורות לרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו | Powered by Consist