English | العربية |Pусский |Français

מוקד שרות תל-אופן
      6070*
לרכישת כרטיס גישה
כניסה למנוי קיים
וחידוש מנוי
פירוט השכרות וחיובים
לכל סוגי המנויים
 
שכחתי סיסמא

סגור

בפסק דין מיום 17.9.2015 אישר בית המשפט העליון הסדר פשרה שהוגש במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד מפעילת שירות תל-אופן (תיק רע"א 2220/14 אף.אס.אם שירותי קרקע בע"מ נ' אורן).  


בהתאם להסדר הפשרה*:

א. תוקפם של המנויים השבועיים שיירכשו בתקופה שמיום 2.11.2015 ועד ליום 2.11.2016 יוארך לשמונה ימים (במקום שבעה ימים). 

ב. למשתמשים שרכשו מנוי שנתי עד ליום 18.2.2014 ולא חידשו את המנוי לאחר סיומו תישלח הטבה של כרטיס גישה (מנוי) שבועי
   במתנה. ההטבה תהיה בתוקף עד ליום 30.9.2020. את ההטבה ניתן לממש באתר תל-אופן באמצעות קוד הטבה שיישלח לכתובת
   האי-מייל של המנויים הרלוונטיים.

לעיון בפסק הדין ובהסדר הפשרה לחצו כאן.

אם אתם סבורים שהנכם זכאים למנוי שבועי במתנה על-פי ההסדר ולא קיבלתם הודעת זכאות במייל, אנא פנו אלינו וזכאותכם תיבדק.


*במקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בהודעה זו לבין האמור בהסדר הפשרה ייגבר האמור בהסדר הפשרה. 

** מימוש ההטבה מותנה במסירת פרטי כרטיס אשראי עדכני. (כביטחון למקרים של שימוש חורג מעבר ל-30 דק', אבדן אופניים וכיו"ב)למימוש ההטבה לחצו
    


בהתאם להסדר הסתלקות שאושר על ידי בית המשפט בת"צ  8335-09-16  זומר ואח' נ' אף.אס.אם שירותי קרקע בע"מ, זכאי כל מנוי שנתי אשר יש ברשותו מנוי שנתי נכון ליום 8.5.17 , לשלושה ימים נוספים בסיום תקופת המנוי ללא תשלום.
 

סרטון הסבר קצר על אופן
השכרת האופנים

לחצו כאן לצפיה בסרטון  אודות FSM | תנאי שימוש תקנון משתמש הסדר בייצוגיתמפת אתר | דרושים | יצירת קשר

כל הזכויות שמורות לרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו | Powered by Consist